Slovensky | English | Deutsche | Russian | Italy | Spanish | Française

Ponúkané služby

AGROFINAL spol. s.r.o.
Divízia Mistral - komponenty
Sereďská cesta 740, 920 03 Šulekovo
Slovak Republic
www.mistral.sk, www.agrofinal.sk

Vám ponúka k dispozícii voľné výrobné kapacity:

  • CNC - rezanie tvarových plechov rezacím strojom:
    • plazmovým rezaním plechov v hrúbkach 0,5 až 30 mm,
    • rezanie autogénom (zmesou plynov, acetylén - kyslík) v hrúbkach plechov od 6 do 200 mm
  • Delenie materiálu pásovou pílou,
  • Servisné práce na opravu jednotlivých častí pneumatického výsevného systému.
 
AGROFINAL, spol. s.r.o., Mierová 24, 920 01 Hlohovec, Slovak Republic
Tel.: +421-33-7302 559
Email.: mistral@agrofinal.sk