Slovensky | English | Deutsche | Russian | Italy | Spanish | Française

Technické nákresy

Poz. Katalógové číslo Objednávkové číslo. Pozícia v prospekte Názov
1. K003/1 18500700 A1 Dávkovač štandard
2. A4 Dávkovač 125
3. K007/A 18502100 A2 Dávkovač 530
4. K010/26/27 18400021/18400020 A18 Ventilator pre PR/ Ventilator pre OS
5. K011/37/38 15610400/15610402 Redukcia ventilátora
6. K012/23 18402004 Ventilator D320 s ložisk.predlohou
7. K013/9 18400026 Ventilator D260 s ložisk.predlohou
8. K020/10 14000260 A19 Objímka kovová
9. K020/14 90051104 Tesnenie plastové
10. K020/20/K023/20 90048053/12303190 B2/D2 Difuzor
11. K020/21 90048052 A17 Teleso injektor
12. K020/23/K021/23 10205931/10205930 A15 Držiak kolena
13. K020/32 90048128 Redukcia hadice D100
14. K020/34 90048013 Zátka rozdeľovača
15. K020/39/41 10105373/10105371 Spona hadice
16. K020/40 90048004 Redukcia hadice v.j.
17. K020/47 90048127 A6 Objímka plastová
18. K021/33/K020/
33/K023/33
90048103/18500500/
17405330
B1/C3/D4 Koleno
19. K022/22 17402860 C2 Koleno D
20. K022/23 17440250 Tesnenie K
21. K022/24 12303330 Tesnenie komína
22. K022/25/26 16740210/16740200 C1 Komín fí 139
23. K023/14 12303240 D2 Komín 1
24. K020/15/54 14008231/14008232 B4 Komín fí 110
25. K020/19 10105530 Kryt difuzora
26. K030/24 10104750 Púzdro
27. K040/5 10104700 Čap
28. K040/6 10104760 Púzdro 1
29. K040/7 10104710 Miska
30. K040/17/18 10104660/10104661 Pružina výsevu
31. K040/32 90048128 Pružina pavúk
32. K050/3 10103450 Tesnenie komína
33. K050/12 10103470 Prechodka
34. K050/13 10103481 Zátka násypky
35. K060/K062/K064 13100200/13100300/
13100600
A9/A8/A10 Rozdeľovač plast
36. Rozdeľovač kov-plast
37. K060/K062/K064 13100250/19800710/
19800560
A5 Kryt rozdeľovača rybinový
38. K066/22 13101951 A12 Kryt rozdeľovača 48/24
39. N090/26 101046661 S-pružina
 
AGROFINAL, spol. s.r.o., Mierová 24, 920 01 Hlohovec, Slovak Republic
Tel.: +421-33-7302 559
Email.: mistral@agrofinal.sk