Slovensky | English | Deutsche | Russian | Italy | Spanish | Française

Nové komponenty MISTRÁL

Spoločnosť AGROFINAL, spol. s r.o. sa popri svojej výrobnej činnosti venuje aj vývoju nových komponentov podľa požiadaviek svojich klientov. Nižšie uvádzame niektoré z našich posledných úprav.


Nový dávkovač DAV - 3 MISTRAL

Komponenty Dávkovač DAV – 3 MISTRAL je predovšetkým určený pre dávkovanie osív a granulovaných hnojív v konštrukcií pneumatických sejačiek. Nastavenie vhodnej dávky závisí od použitia vhodného výsevného valčeka a nastavenia jeho rýchlosti otáčania. Tá sa dá meniť pomocou plynulej mechanickej zmeny otáčok alebo elektromotorického systému riadenia otáčok.

Viac info


Dávkovač DAV - 2 MISTRAL

Komponenty Dávkovač DAV – 2 MISTRAL je prioritne určený na dávkovanie granulovaných / kryštalických umelých priemyselných hnojív s veľkosťou granúl 1 až 5 mm aj s ich prachovým podielom maximálne do 10 % (NPK, Liadok,). Upravené konštrukčné vyhotovenie turniketu rieši hlavne zvýšenie prevádzkovej životnosti, približne 3-násobne oproti doterajšiemu štandardnému vyhotoveniu. S dávkovačom DAV 2 – MISTRAL je možné dávkovať aj osivá.

Výsevnú dávku je možné nastavovať:

 1. skokovým prestavovaním výsevnej dávky s presnosťou 40 (20) kg pomocou mechanického axiálneho prestavovania prekrytia činnej časti hviezdicového valca
 2. zmenou otáčok hviezdicového valca
 3. kombináciou nastavení uvedených v bodoch a. , b.

Viac informácií vieme poskytnúť na vyžiadanie.


Dávkovač DAV - 530 MISTRAL

Dávkovač DAV - 530 MISTRAL je určený na dávkovanie štandardných osív pri potrebe vyšších výsevových dávok a tiež pre špeciálne osivá, ktoré sú s nižšou hektolitrickou váhou a sú siate vo vyšších výsevných dávkach - kg/ha (sú siate so svojim rastlinným obalom napr. osivo Dinkel).

Dávkovač DAV - 530 MISTRAL umožňuje:

 1. jednoduché nastavovanie výsevných dávok osív v kombinácií klasického mechanického nastavovania prekrytia dávkovacích komôrok hviezdicového valca a použitím, alebo nepoužitím predĺženého hviezdicového valca
 2. výsev štandardných druhov hustosiatých osív s/bez použitia mikrovýsevu
 3. výsev väčšej výsevnej dávky osiva o cca. 46 % viac ako u turniketu štandard.
 4. výsev štandardných dávok osiva pri väčšej výsevnej pojazdnej rýchlosti sejačky.

Dávkovač DAV - 530 MISTRAL je možné montovať aj na pripojovacie rozmery klasických násypiek sejačiek pri použití dvoch kusov pripojovacích redukcií.

Viac informácií vieme poskytnúť na vyžiadanie.

Dávkovač DAV 530 – klasický výsev

Komponenty Komponenty

Dávkovač DAV 530 - mikrovýsev

Komponenty Komponenty


Ventilátor D260 MISTRAL s ložiskovou doskou

Ventilátor s ložiskovou doskou je určený na výrobu tlakového vzduchu v dostatočnom tlaku a množstve pre potreby poľnohospodárských pneumatických sejačiek, alebo strojov obdobného použitia. Svojou konštrukciou je prispôsobený pre priamu agregáciu s vhodným rotačným hydromotorom. Ventilátor tejto konštrukcie tvorí kompaktný rozmerovo -minimalizovaný celok, ktorý umožňuje jeho jednoduchú fixáciu o rám sejačky.

Viac informácií vieme poskytnúť na vyžiadanie.

VEN D260 s ložiskovou doskou

Komponenty Komponenty


Ventilátor D320 MISTRAL s ložiskovou doskou

Ventilátor s ložiskovou doskou je určený na výrobu tlakového vzduchu v dostatočnom tlaku a množstve pre potreby poľnohospodárských pneumatických sejačiek, alebo strojov obdobného použitia. Svojou konštrukciou je prispôsobený pre priamu agregáciu s vhodným rotačným hydromotorom. Ventilátor tejto konštrukcie tvorí kompaktný rozmerovo -minimalizovaný celok, ktorý umožňuje jeho jednoduchú fixáciu o rám sejačky.

Viac informácií vieme poskytnúť na vyžiadanie.

VEN D320 s ložiskovou doskou

Komponenty Komponenty


Horizontálny injekčný uzol MISTRAL

Horizontálny injekčný uzol typu HIU – 4G je dôležitý komponent dávkovacieho-dopravného vzduchového systému MISTRAL, ktorý zabezpečuje podmienky pre výkonnú prepravu nadávkovaného osiva/hnojiva cez výsevové hadice a následne výsevné jednotky do pôdy. Svojou konštrukciou výrazne zvyšuje prepravný výkon celého dávkovaco-dopravného vzduchového systému MISTRAL. Vzhľadom na orientáciu HIU - 4G voči polohe dávkovača, môže byť jeho konštrukčné vyhotovenie s rôznym natočením jeho pripojovacej príruby.

Viac informácií vieme poskytnúť na vyžiadanie.

HIU – 4 G

Komponenty Komponenty


Rozdeľovač osiva / hnojiva MISTRAL v konštrukcii kov - plast

Rozdeľovač osiva/hnojiva je dielčím komponentom dávkovaco-dopravného vzduchového systému MISTRAL. Rozdeľovače sú určené na presné a rovnomerné rozdeľovanie osív/ hnojív do jednotlivých hadíc semenovodov. Konštrukcia sa skladá z plastových vývodov a kovové dielce sú z nerezu.

Základné typy vyhotovenia rozdeľovačov sa určujú podľa ich konštrukcie, použitia a uchytenia o komín. V ďalšom je špecifikácia rozdeľovačov upresnená podľa počtu vývodov a priemeru vývodu.

V zásade je možná výroba:

 1. rozdeľovačov kov-plast s vývodmi fí 32 mm s počtom vývodov od 4 do 64
 2. rozdeľovačov kov-plast s vývodmi fí 55 mm s počtom vývodov od 4 do 18 a viac
 3. rozdeľovačov celokovových s vývodmi fí 38 mm s počtom vývodov od 4 do 64
 4. rozdeľovačov celokovových s vývodmi fí 50 mm s počtom vývodov od 4 do 18 a viac
 5. rozdeľovače celoplastové s vývodmi fí 32 mm s počtom vývodov 24, 32, 40

Viac informácií vieme poskytnúť na vyžiadanie.

Rozdeľovač s 4 až 17 vývodmi fí 32 nerez - plast

Komponenty Komponenty

Rozdeľovač s 24 až 64 vývodmi fí 32 nerez - plast

Komponenty Komponenty

Rozdeľovač s 4 až 7 vývodmi fí 55 nerez - plast

Komponenty Komponenty

 
AGROFINAL, spol. s.r.o., Mierová 24, 920 01 Hlohovec, Slovak Republic
Tel.: +421-33-7302 559
Email.: mistral@agrofinal.sk