Slovensky | English | Deutsche | Russian | Italy | Spanish | Française

Komponenty Mistral

Pneumatický výsevný systém:

Je určený na presné dávkovanie a preumatickú dopravu hustosiatych obilnín (pšenica, jačmeň, raž, ovos), strukovín, olejnín (hrach, fazuľa, vika, repka) a trávovín s rozmermi zrna od 1 mm do 10 mm, do výsevov pneumatických sejačiek rôznych konštrukcií.

Airsystem

Centrálne dávkovanie je srdcom celého systému. Umožňuje maximálne presné dávkovanie výsevu. Osivo je objemovo presne dávkované odmerným telesom (2).

Celý dávkovací priestor je utesnený gumovou manžetou (2a) a nylonovou kefkou (2b). Dávkovanie je odvodené od ubehnutej dráhy, jeho presnosť nie je ovplyvňovaná rôznorodou sypkosťou osiva, pozdĺžnym alebo priečnym sklonom poľa alebo otrasmi. Tvarovanie odmerného kolesa vylučuje vznik nepresností a chýb spôsobených preklzom.

Centrálnou klapkou je možno zásobník ľahko a rýchlo vyprázdniť. Aj jemné osivo bude úplne vysiate. Zostane iba malé množstvo, maximálne do pol kila. S cieľom zamedziť nepresnostiam v dávkovaní najmä pri mikrovýseve, sú komôrky dávkovača pri siatí priebežne čistené.


Spoločnosť Agrofinal sa zaoberá aj predajom jednotlivých komponentov vzduchového systému iným výrobcom poľnohospodárskej techniky.

Komponenty Komponenty Komponenty Komponenty

Komponenty Komponenty Komponenty Komponenty

Komponenty Komponenty Komponenty Komponenty

Komponenty Komponenty Komponenty Komponenty

Komponenty

 
AGROFINAL, spol. s.r.o., Mierová 24, 920 01 Hlohovec, Slovak Republic
Tel.: +421-33-7302 559
Email.: mistral@agrofinal.sk