Slovensky | English | Deutsche | Russian | Italy | Spanish | Française

TM FDS

Univerzálny pneumatický sejací stroj s oddeleným prihnojovaním

TRACTOR MOUNTED FERTILISING DRILL SEPARATELY
Ťahaná sejačka s oddeleným prihnojovaním

 • univerzálny pneumatický sejací stroj pre hustý výsev obilovín, olejnín, trávovín a strukovín s oddeleným prihnojovaním granulovanými hnojivami
 • výsev osiva:    
    - štandardný 12,5 cm
    - zhustený 6,25 cm
    - štandardný 12,5 cm s prihnojovaním, hĺbka výsevu osiva a hnojiva je vzájomne nastaviteľná
 • podľa druhu pôdy možno použiť systém výsevných bodiek – nožové
 • sejačka môže byť agregovaná bežnými typmi traktorov, ktoré majú trojbodový hydraulický záves
 • pracovnú časť tvorí nosník pre výsev hnojiva a nosník pre výsev osiva
 • nosník pre výsev hnojiva – 2 rady výsevných bodiek, je uložený na ráme nižšie oproti nosníku pre výsev osiva, tým je zabezpečený výsev hnojiva oddelene a hlbšie ako výsev osiva
 • nosník pre výsev osiva – 2 rady výsevných bodiek, uložený za nosníkom pre výsev hnojiva
 • hĺbka výsevu osiva i hnojiva je mechanicky individuálne a centrálne nastaviteľná
TMFDS 4000 TMFDS 4000
Produkty Mistrál Produkty Mistrál
 • náhon dávkovačov je zabezpečený z kolesa sejačky pomocou reťazového systému
 • pneumatický výsevný systém pozostáva z dvoch nezávislých systémov (ventilátor, dávkovač, injektor, difúzor, vlnovcová rúra, rozdeľovač)
 • jeden systém pre osivo, jeden systém pre granulované hnojivo
 • obidva systémy sú nezávisle na sebe nastaviteľné, čo umožňuje ľubovoľný pomer hnojiva a osiva
 • nastavenie výsevu sa vykonáva podľa tabuľky, ktorá je súčasťou stroja
TMFDS 4000 TMFDS 4000
Produkty Mistrál Produkty Mistrál
TMFDS 4000 TMFDS 4000
Produkty Mistrál Produkty Mistrál

Rozmery stroja:

 • dĺžka:     2500 mm
 • výška:    2400 mm
 • šírka:     4000 mm
 • váha základnej sejačky: 1600 kg

Produkty Mistrál

Sériová výbava

 • zásobník pre osivo a hnojivo 750l /750l
 • mechanický pohon dávkovačov a ventilátorov
 • značkáre hydraulicky ovládané
 • kolesá s pneumatikami 31x15,5-15
 • dávkovače – nerez prevedenie

Doplnková výbava

 • schody alebo nakladacia plošina
 • zábradlie
 • S-zavlačovacie pružiny
 • kardan s voľnobežkou
 • trojbodový záves traktora
 • zväčšenie násypky 500 l/500 l
 • skupinové svetlá
 • koľajové riadky (elektr., pneum.)
 • hydraulický pohon ventilátorov
 • hektáromer (mech., elektronický)
 • hydraulický prítlak bodiek
TMFDS 4000 TMFDS 4000
Produkty Mistrál Produkty Mistrál
TMFDS 4000 TMFDS 4000
Produkty Mistrál Produkty Mistrál
 
AGROFINAL, spol. s.r.o., Mierová 24, 920 01 Hlohovec, Slovak Republic
Tel.: +421-33-7302 559
Email.: mistral@agrofinal.sk