Slovensky | English | Deutsche | Russian | Italy | Spanish | Française

Kultivátor MISTRAL typ C

Kultivátor MISTRAL typ C je určený na predsejbovú prípravu pôdy ale taktiež ako následná operácia po orbe alebo podmietke pre iné agrotechnické účely. Kultivátor je možné použiť na všetkých druhoch pôd pri vhodných agrotechnických podmienkach. Hĺbka a kvalita rozrobenej pôdy sa dosahuje vhodným vzájomným nastavením hĺbky smyku a kypričov. Kombináciou kultivátora typu C a sejačky PM resp. PMS vzniká sejacia kombinácia, ktorá umožňuje prípravu pôdy a siatie s pracovným záberom 3m, resp. 4m v jednej operácii.

Základné typy:

  • C 3000 (pracovná šírka 3m)
  • C 4000 (pracovná šírka 4m)

Sériová výbava:

  • výškove nastaviteľný smyk
  • 2 rady S-radlíc (celkom 19 resp. 27 ks)
  • 2 rady drobiacich valcov (celkom 19 resp. 27 ks) 

Doplnková výbava kultivátora C 3000 a C 4000 obsahuje:

  • vlečené radlice
  • špirálové radlice
  • rúrový valec (namiesto drobiacich valcov)
  • packervalec 
C 4000 C 4000
Produkty Mistrál Produkty Mistrál
 
AGROFINAL, spol. s.r.o., Mierová 24, 920 01 Hlohovec, Slovak Republic
Tel.: +421-33-7302 559
Email.: mistral@agrofinal.sk