Slovensky | English | Deutsche | Russian | Italy | Spanish | Française

PM 3000, PMS 4000 C

Sejacie kombinácie PM 3000 C, PMS 4000 C

Sejacie kombinácie PM 3000 C resp. PMS 4000 C vzniknú agregáciou sejačiek typu PM resp. PMS s kultivátormi C 3000, resp. C 4000. Týmto spojením vzniká integrovaný celok tvorený strojom na prípravu pôdy a sejačkou, ktorý zabezpečí nasledovné práce v jednej operácii:

  • zarovnávanie
  • príprava pôdy
  • zhutnenie pôdy
  • siatie

Základné typy:

  • PM 3000 C (sejačka PM 3000 + kultivátor C 3000)
  • PMS 3000 C (sejačka PMS 3000 + kultivátor C 3000)
  • PMS 4000 C (sejačka PMS 4000 + kultivátor C 4000) 

Modulová konštrukcia sejacej kombinácie umožňuje prispôsobenie na individuálne potreby a oddelené použitie sejačky ako aj kultivátora.

Sériové vyhotovenie kultivátora C 3000 a C 4000:

  • výškovo nastaviteľný smyk
  • 2 rady S-radlíc (celkom 19 resp. 27 ks)
  • 2 rady drobiacich valcov – „vačkových prstencov“ (19 resp. 27 ks)
PMSC 4000 PMSC 4000
Produkty Mistrál Produkty Mistrál
PMSC 4000 PMSC 4000
Produkty Mistrál Produkty Mistrál
PMSC 4000 PMSC 4000
Produkty Mistrál Produkty Mistrál
PM 3000 C PMS 4000 C
Produkty Mistrál Produkty Mistrál
 
AGROFINAL, spol. s.r.o., Mierová 24, 920 01 Hlohovec, Slovak Republic
Tel.: +421-33-7302 559
Email.: mistral@agrofinal.sk