Slovensky | English | Deutsche | Russian | Italy | Spanish | Française

PM FD, PM FD-hf

Sejačka nadstavbová s prihnojovaním typy PM FD, PM FD-hf

Sejačka nadstavbová s prihnojovaním je určená pre súčasný výsev a prihnojovanie granulovanými hnojivami, ktoré je pomocou samostatného dávkovača hnojiva nezávisle nastaviteľné podľa agrotechnických podmienok zákazníka. Sejačka je určená pre agregáciu so strojmi na prípravu pôdy ako sú rotačné brány, kultivátory a pod.
Sejačku je taktiež možné použiť na klasický výsev bez prihnojovania, pričom sa na oboch dávkovačoch nastavuje polovičné množstvo.

Základné typy:

  • PM FD 3000, PM FD 4000
  • PM FD 4000-hf (hydraulicky sklopná na 3m)

Sériová výbava:

  • rám s pevným ramenom (paralelogram)
  • zásobník pre granulované hnojivo 600 l, pre osivo 500 l s možnosťou zväčšenia objemu na 950, resp. 650 l
  • 2x dávkovač, 1x ventilátor
  • mechanický pohon ventilátora 1000 ot/min so zabudovanou odstredivou spojkou
  • hydraulicky ovládané značkovače nastaviteľné na koleso alebo stred traktora
  • mechanický prítlak výsevných sekcií
  • výsevné sekcie podľa želania zákazníka: nožové, širokoplošné, diskové, jednodiskové
PMFD 4000 AGF PMFD fertiliser drill
Produkty Mistrál Produkty Mistrál
PM FD 4000  
Produkty Mistrál  
 
AGROFINAL, spol. s.r.o., Mierová 24, 920 01 Hlohovec, Slovak Republic
Tel.: +421-33-7302 559
Email.: mistral@agrofinal.sk