Slovensky | English | Deutsche | Russian | Italy | Spanish | Française

HCD 6000, HCD 5000

Sejačka ťahaná polonesená typ HCD 6000, HCD 5000 

Sejačka sa vyrába v pracovnej šírke 6m, resp. 5m, hydraulicky je sklopná na prepravnú šírku 3m. Podľa potreby je možné sejačku vybaviť hydraulickým pohonom ventilátora a hydraulicky zdvíhaným podvozkom. Sejačku je možné pomocou 3-bodového závesu (mechanického alebo hydraulického) pripojiť do série, za stroj na prípravu pôdy.

Základný typ:

 • HCD 6000

Sériová výbava sejačky:

 • rám s pevnou nápravou
 • zásobník osiva 1500 l
 • 2x dávkovač, 1x ventilátor
 • mechanický pohon ventilátora 1000 ot/min bez zabudovanej odstredivej spojky
 • hydraulicky ovládané značkovače nastaviteľné na koleso alebo stred traktora
 • mechanický prítlak výsevných sekcií
 • výsevné sekcie podľa želania zákazníka: nožové, širokoplošné, diskové, jednodiskové
 • hydraulické sklápanie nosníka výsevných sekcií z prac. šírky 6m, resp. 5m na prepravnú šírku 3m 

Výrobcom doporučená doplnková výbava:

 • zavlačovacie pružiny alebo nosník zavlačovacích pružín
 • kardan 6/6 s voľnobežkou
 • kardan 6/21 s voľnobežkou
 • trojbodový záves traktora (rýchlozáves) 
   
 HCD 6000  HCD 6000
Produkty Mistrál Produkty Mistrál
 HCD 6000  HCD 6000
Produkty Mistrál Produkty Mistrál

 HCD 6000
 HCD 6000
kompaktor AGROMETAL-ALFA
Produkty Mistrál Produkty Mistrál
 HCD 6000
kompaktor FARMET
 
Produkty Mistrál
 
AGROFINAL, spol. s.r.o., Mierová 24, 920 01 Hlohovec, Slovak Republic
Tel.: +421-33-7302 559
Email.: mistral@agrofinal.sk