Slovensky | English | Deutsche | Russian | Italy | Spanish | Française

PM, PMS, PMS-hf, NC

Sejačka nadstavbová typu PM, PMS, PMS-hf, NC

Sejačka je určená pre agregáciu so strojmi na prípravu pôdy ako sú rotačné brány, kultivátory a pod. Sejačka typu NC je v podstate stroj typu PMS bez nosníka bodiek (končí sa výsevnými hadicami) agregovaný na vhodnú bezorebnú prípadne inú sejaciu kombináciu.

Základné typy:

 • PM 2500, PM 3000 (odľahčená konštrukcia)
 • PMS 2500, PMS 3000, PMS 4000, PMS 4500 (štandardné vyhotovenie)
 • PMS 4000-hf, PMS 4500-hf (hydraulicky sklopná na 3m)
 • NC 3000, NC 4000

Sériová výbava typu PMS:

 • rám s pevným ramenom (paralelogram)
 • zásobník osiva 750 l
 • dávkovač pre obilie a jemné osivo
 • mechanický pohon ventilátora 1000 ot/min so zabudovanou odstredivou spojkou
 • hydraulicky ovládané značkovače nastaviteľné na koleso alebo stred traktora
 • mechanický prítlak bodiek
 • výsevné bodky podľa želania zákazníka: nožové, širokoplošné, diskové klasické, jednodiskové

Sériová výbava typu NC:

 • rám s pevným ramenom (paralelogram)
 • zásobník 750 l
 • dávkovač pre obilie a jemné osivo
 • rozdeľovač s 24 alebo 32 vývodmi
 • výsevné hadice dodané voľne ako metráž (70m resp. 90m)
 • krokové kolo s prevodom
 • rýchlovyprázdňovanie zásobníka 
 PMS 4500 PM 3000 
Produkty Mistrál Produkty Mistrál
 PMS 3000  PMS 3000
Produkty Mistrál Produkty Mistrál
 PMS 300 PMS 4000 
Produkty Mistrál Produkty Mistrál
 PMS 4000  PMS 4000
Produkty Mistrál Produkty Mistrál 
PMS 3000   PMS 3000
Produkty Mistrál  Produkty Mistrál
 
AGROFINAL, spol. s.r.o., Mierová 24, 920 01 Hlohovec, Slovak Republic
Tel.: +421-33-7302 559
Email.: mistral@agrofinal.sk