Slovensky | English | Deutsche | Russian | Italy | Spanish | Française

Mistral TM 6000 FTFD

Tractor mounted front tank fertilising drill

Mistrál TM 6000 FTFDMistrál TM 6000 FTFD

  • ťahaná sejačka montovaná na traktor + predná násypka na hnojivo
  • základom zadnej časti je stroj TM 6000 s dvojvstupovými nožovými výsevnými jednotkami, v prednej časti je namontovaná násypka zo stroja FT2FD. Zásobník zadnej časti slúži na osivo a zásobník prednej časti na hnojivo. Hnojivo je dopravované z prednej časti cez prepravné rúry a tesne pred vniknutím do pôdy prichádza do kontaktu s osivom vo výsevnej jednotke.
  • sejačka je určená na výsev hustosiatych plodín, ako obilniny, strukoviny, olejniny, tráva a pod. spolu s prihnojovaním
  • dvojvstupové nožové výsevné jednotky zabezpečujú minimálny kontakt osiva s hnojivom

Technické parametre:

pracovný záber  6 m
hmotnosť (bez osiva) 1 085 kg + 590 kg
pracovná rýchlosť 6 – 12 km/h
prepravná rýchlosť 10 km/h
obsluha 1 pracovník
výkon 3,7 – 6,8 ha/h-1
dávka 2 – 350 kg
šírka výsevu 12,5 cm
výsevné jednotky nožové dvojvstupové
doplnková výbava podľa želania

Mistrál TM 6000 FTFDMistrál TM 6000 FTFD

Mistrál TM 6000 FTFDMistrál TM 6000 FTFD

Mistrál TM 6000 FTFDMistrál TM 6000 FTFD

 
AGROFINAL, spol. s.r.o., Mierová 24, 920 01 Hlohovec, Slovak Republic
Tel.: +421-33-7302 559
Email.: mistral@agrofinal.sk